Informatie
Welkom op de officiele website van API voor DOYEN Auto Nederland ( hierna :  DAN)  www.api-nederland.nl

Deze website is bedoeld om gebruikers te informeren over de activtiteiten, de verkooppunten, de producten en diensten van het API netwerk. De site is niet bedoeld om online aankopen te doen.

Naam: DOYEN Auto Nederland BV gevestigd op de Bruistensingel 680 - 698
5232 AJ  te ’s Hertogenbosch. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer :  34202943.

 

Gebruik van informatie en het auteursrecht

Het bedrijf DAN bezit de inhoud van de website van API Nederland en bezit alle intellectuele eigendomsrechten en de handel op alle merken, logo's, domeinnamen, downloadbare documenten en foto’s en alle onderscheidende tekens die worden geassocieerd met deze website, of die zijn weergegeven. Elke reproductie, imitatie, openbaarmaking, distributie, prestaties, vertaling, wijziging, transcriptie, geheel of gedeeltelijk, van een of meer van deze elementen, ongeacht het medium of de gebruikte methode, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DAN volgens de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, Burgerlijk Wetboek of de verdragen en internationale overeenkomsten.

Elke overtreding van de bepalingen van dit artikel worden gezien als een misdrijf. Bij elke overtreding wordt verwezen naar de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de dader (artikel L335-2 en volgende van het wetboek van intellectuele eigendom) . DAN  streeft ernaar zo nauwkeurigheid en actueel mogelijk te zijn op de website en behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud aan te passen. DAN kan echter niet instaan ??voor de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie op deze website, met inbegrip van hyperlinks of andere computer koppelingen welke direct of indirect worden gebruikt op de website. Tot slot, fotografische of tekstuele elementen, tenzij anders vermelden, hebben geen enkele contractuele waarde. Mocht u twijfel hebben over de juistheid van de opgenomen informatie neemt u dan contact op met DAN.

DAN wijst elke aansprakelijkheid af: voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden met betrekking tot informatie welke beschikbaar is op de website. Voor schade die voortvloeit uit handelingen van derden of die leidt tot een wijziging van de beschikbare informatie op de website, en meer in het algemeen voor schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, ontstaan ??als gevolg van iemand die toegang heeft tot de website of het onvermogen om toegang te krijgen, maar ook door het gebruik van de website en / of vertrouwen op enige informatie die direct of indirect van de website afkomstig is.

 

Persoonlijke gegevens

Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld zonder uw medeweten. De persoonlijke gegevens die u op de website achter kunt laten zijn enkel bedoeld voor DAN en zullen in geen geval worden doorgegeven aan derde partijen. Overeenkomstig artikel 34 van de wet "en Vrijheden" wet n ° 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd bij wet van 6 augustus 2004 betreffende de gegevens, bestanden en vrijheden, je hebt het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van persoonlijke gegevens . Dit recht kan worden uitgeoefend via de post DAN -  of via mail via :  www.api-nederland.nl.

Voor het systeem van de website kan het nodig zijn om gebruik te maken van "cookies". De cookies verzamelen informatie over uw website bezoek  (duur van uw bezoek, bezochte pagina's, e.d.). Deze informatie is bedoeld om de inhoud van de site te optimaliseren. Het is mogelijk om de registratie van cookieste  weigeren door de configuratie van uw computer aan te passen http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ict/veilig-online-en-e-privacy/internetbezoek-volgen-met-cookies

 

Ontwerp en realisatie
Publicis Activ Lille
22 rue Basse 59800 Lille
Tel. : 03 28 26 70 00
Fax. : 03 20 55 29 71

contact@publicisactiv-lille.fr

http://www.publicisactiv-lille.fr

Website hosting
TOEKOMST TELEMATICA - ATE SAS
21, avenue de creativité
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel: +33 (0) 3.28.800.300
Fax: +33 (0) 3.28.800.310

contact@ate.info

www.ate.info

 

Sitebeheer
DOYEN AUTO Nederland B.V.
Bruistensingel 680 - 698
5232 AJ 's Hertogenbosch
Tel : + 31 (0)73 711 28 00
Fax : + 31 (0)73 623 87 20